Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Kostskolen Assersbølgård er en kostskole drevet af Vejen Kommune, oprettet i henhold til folkeskolelovens § 20 stk. 2 med en tilhørende bo-institution oprettet efter servicelovens § 67.
Den overordnede målsætning for skolens arbejde er Folkeskoleloven.
I skolens daglige arbejde laves der målsætning for den enkelte elev. I samarbejde med elev og forældre udarbejdes en handleplan for eleven. Denne handleplan justeres løbende i hele skoleforløbet.

Handleplanens indhold findes indenfor følgende områder:
·    Selvforvaltning
·    Selvstændighed
·    Social formåen
·    Livsstrategier
·    At kunne noget/kompetencer
·    Almen dannelse
·    Succesoplevelser
·    Modenhed/ansvar
·    At lære sig selv at kende
·    Trivsel
·    Netværk
 
 
Skolen er opdelt i fire afdelinger:
 
 
Slottet:er den afdeling hvor skoleleverne bor.
Midtbo, hvor STU elever, der har brug for nogen støtte i hverdagen, bor.
Gården, hvor STU der er meget selvhjulpen, bor.
STU dag, som er vores afdeling for dagelever.

Den daglige praksis:
Den enkelte elev bliver i skolens daglige praksis tildelt opgaver og udfordringer indenfor fem hovedområder:
·    Det praktisk/konkrete
·    Det musisk/kreative
·    Det funktionelle (ADL)
·    Det personligheds- og socialt udviklende
·    Det kropslige

Eksempler:
·    Rengøring, dyrehold, praktik, borddækning.
·    Drama, musik, hobby, formning.
·    Hygiejne, dansk, skifte tøj, økonomi.
·    Ridning, hoppepude, kropsbevidsthed, idræt.
·    Pige/drengegruppe, relationer, selvfølelse, løsrivelse.

Fundamentet
Den overordnede målsætning, de lidt brede individuelle målsætninger og den daglige praksis bygger på et menneskesyn og nogle fundamentale forudsætninger som skolens personale arbejder ud fra. Fundamentet kan beskrives med disse få sætninger:

·    Nærvær, samvær og forståelse giver tryghed.
·    Relationer elev/voksne giver mod og lyst til at turde flytte sig fremad.
·    Accept, tolerance og anerkendelse udvikler.